Klauzule informacyjne RODO

1. Administratorem danych osobowych jest MK EMPORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000863688, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Jana Kazimierza 546F, 05-126 Rembelszczyzna, NIP: 5361950085, REGON: 387324777, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@mkemporium.pl, numer telefonu: +48 ….., zwana dalej „Administratorem".

2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w przypadku składania zamówienia, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy sprzedaży).

3. Klient w przypadku zamówienia podaje: imię i nazwisko, adres, NIP, adres e-mail oraz numer telefonu.

4. Dane osobowe klientów przechowywane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń
o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
     6.1. Dostęp do danych – art. 15 RODO.
     6.2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
     6.3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
     6.4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
     6.5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
     6.6. Sprzeciw – art. 21 RODO
     6.7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 6 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: sklep@mkemporium.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium